87.0% (47 votes)

Vryfees 2015

Vars, vrypostig en vrygeestig.

My Calendar

Add items to your calendar by clicking on the icon!

.. and we'll send you a reminder before the event..

Vryfees Vryfees Vryfees Vryfees

Vryfees is ‘n vereniging sonder winsbejag. Die eerste Volksblad-kunstefees (nou Vryfees) is in Julie 2001 aangebied as deel van Media24 se kunstefees-inisiatief. Volksblad en die Universiteit van die Vrystaat (UV) tree as vennote op in die organisasie en aanbieding van die fees. Die UV voorsien die teaters en fisiese infrastruktuur vir die feesaanbieding terwyl Volksblad, as titelborg, verantwoor... more

Schedule

Volledige Program op http://www.vryfees.co.za/

Choose your city

We only want to show you relevant events, which city is closest to you?

Calendar reminders

Where should we send your calendar reminders?

Ticket Giveaway

If you win tickets where can we get hold of you?